Yrittäjyys ja yritystoiminta

Oman osaamisen arviointi

 • Mitä osaamista ja ominaisuuksia yrittäjänä toimimiseen tarvitaan?

Oman alan osaaminen/ ammattitaito, taloushallinnon perusteiden ymmärtäminen suotavaa, pitkäjänteisyys, sosiaalisuus, paineensietokyky.

 • Mitä osaamista ja ominaisuuksia itselläsi näistä on, ja mitä pitäisi vielä kehittää?

Taloushallinto ja yritystoiminta melko tuttuja aiheita aiemmista koulutuksista, idearikkautta löytyy ja olen melko sosiaalinen. Paineensietokyky ja pitkäjänteisyys eivät taasen ole vahvimpia puoliani, vielä ainakaan.

Liikeidea

 • Kehittele liikeidea

Liikeideana yritys joka tarjoaa korjausompelua ja samalla myy vintagevaatteita ja -asusteita. Myynnissä voisi olla myös muiden pienyrittäjien valmistamia tuotteita; vaatteita, asusteita ja koruja.

 • Mitkä olisivat kilpailukeinot, miten idea erottuisi muiden liikeideoista?

Idea erottuisi muista vintageliikkeistä sillä että samasta paikasta löytyy ompelupalvelu joka muokkaa asiakkaan ostamat vaatteet hänelle sopivaksi. Samasta tilasta löytyy myös muuta mielenkiintoista ja aihepiiriin sopivaa ostettavaa/ ihailtavaa.

 • Laadi idealle swot-analyysi

S = strenghts = vahvuudet

Oma kiinnostus ja kokemus kierrättämisestä, luovuus, yleinen herääminen ja innostus käytettyihin/ kierrätettyihin yksilöllisiin vaatteisiin

W = weaknesses = heikkoudet

Oma heikko taloudellinen tilanne ( ei luottotietoja, ei alkupääomaa), oma jaksaminen epävarmaa

O = opportunities = mahdollisuudet

Verkostoitumalla monia mahdollisuuksia olla monessa mukana, toiminnan laajentaminen

T = threats = uhat

Asiakkaita ei riitä, konkurssi, retron/ vintagen kiinnostavuus vähenee, tuhohyönteiset ”syö varaston”

 • Ketkä olisivat kilpailijoita?

Muut (korjaus)ompelijat ja vintageliikkeet.

 • Mitkä yritysmuodot valitsisit, miksi?

Toiminimi koska toimisin yksinyrittäjänä, ja varsinkin yrityksen alkuvaiheessa toiminta sekä tulot ovat pienimuotoista.

 • Ketkä olisivat yhteistyökumppaneitasi ja verkostostoasi?

Yhteistyökumppaneita ja verkostoa olisivat muut käsityöalan ammattilaiset ja miksei myös harrastajat. Myös muut pienyrittäjät, etenkin paikalliset.

 • Arvio siitä, minkä verran tarvitsisit rahoitusta yrityksen toiminnan käynnistämiseen. Jäsentele kulut.

Yrityksen perustamisilmoitus 60 €

Liike-/toimitilan vuokra 500 €/kk

Koneet 3000 €

Alkuvarasto 1000 €

 • Arvio siitä, minkä verran sinun tulisi saada tuottoa päivässä/ kuukaudessa / vuodessa.

100 € / pv, 2 000 €/ kk, 20 000 €/ vuosi

Yrityksen perustamistoimet

 • Miten yritys käytännössä perustetaan?

Yrityksen perustamisilmoitus kaupparekisteriin, paperisena lomakkeena tai sähköisesti netissä. Ennen perustamisilmoitusta on huolella mietittävä etenkin yrityksen nimi ja toimiala.

 • Mistä saan apua yrityksen perustamiseen?

Uusyrityskeskukset, kuntien yrityspalvelupisteet, mahdollisesti yrittäjänä toimivilta/ toimineilta.

 • Lähteet:

wikipedia, yrittäjät.fi, prh.fi

 • Itsearviointi:

Kaikista kohdista 2

Vastaa